Štandardy

KONŠTRUKCIE A MATERIÁLY TRNKY
ZÁKLADY

Železobetónová doska, izolovaná fóliovou hydroizoláciou, ktorá zároveň slúži aj ako protiradónová izolácia.

OBVODOVÉ A NOSNÉ KONŠTRUKCIE

BYTOVÁ ČASŤ:
Nosný stenový systém zo ŽB-stien
Obvodové steny – výplňové murivo z tehlového muriva v kombinácii so železobetónovými stenami
Zateplenie obvodového muriva kontaktným zatepľovacím systémom z minerálnej vlny
Povrchová úprava – vonkajšia omietka

ADMINISTRATÍVNA ČASŤ:
Nosný systém – skelet zo ŽB stĺpov
Obvodové steny – ŽB steny
Fasáda: odvetraná fasáda, zateplenie minerálnou vlnou
Povrchová úprava – kompaktné dosky

STRECHA

ŽB doska zateplená izoláciou na báze PUR, hydroizolácia fólliová, odolná voči UV žiareniu.

VÝŤAHY

Bytový časť – výťah pre 9 osôb
Administratíva – výťah pre 15 osôb

SCHODISKÁ

Železobetónové, nášľapná vrstva, gresová dlažba
Steny a stropy: sádrová omietka +2x biely náter
Elektro: osadené vypínače, zásuvky a svietidlá

GARÁŽE

Epoxidová podlaha s dilatáciami
Steny a stropy železobetónové s protiprašným náterom
Elektro: osadené vypínače, zásuvky a svietidlá
Odvetranie: prirodzene a VZT jednotkami
Vstup do garáže: Sekčná brána na elektropohon

OKNÁ, BALKÓNOVÉ DVERE

Bytová časť: Plastové (kompozit) s izolačným trojsklom, Max. hodnota U=0,7 W/m2K

Administratívna časť: Hliníkové s prerušeným tepelným mostom
a s izolačným trojsklom, Max. hodnota U=0,7 W/m2K

VSTUPNÉ DVERE DO BYTOV

Protipožiarne bezpečnostné vstupné dvere

VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN A STROPOV

Omietky: vápenno-sadrová omietka + 2x náter

BALKÓNY

Protišmyková mrazuvzdorná keramická dlažba,
Zábradlie – kovová konštrukcia s výplňou z kompaktných dosiek a drevených lamiel.

VYKUROVANIE A PRÍPRAVA TEPLEJ VODY

Zdroj tepla – plynový kotol v centrálnej kotolni.
Rozvod TUV a kúrenia ku každému bytu s meraním pre každý byt zvlášť.
Vykurovanie – doskové panelové oceľové telesá s termostatickými hlavicami, v kúpelniach rebríkové radiátory s termostatickými hlavicami.

ODVETRANIE

Prirodzené vetranie oknami. Kúpelňa a WC bez okien vetrané podtlakovým ventilátorom so spätnou klapkou. Vetranie kuchynského kúta - príprava na digestor so spätnou klapkou s odvodom do exteriéru.

ELEKTRICKÉ ZARIADENIE

Káblové rozvody v zmysle STN
Vypínače a zásuvky v zmysle STN
Ukončenie kábla pre svietidlá / príprava pre svietidlá
Pripojenie na telefónnu sieť
Príprava na televíznu sieť
Internetová prípojka
Domáci telefón
Elektromer pre každý byt zvlášť umiestnený v miestnosti NN rozvodni

ŠTANDARD ZHOTOVENIA BYTU
PODLAHY

laminátová podlaha plávajúca – výber z viacerých druhov dekoru

DVERE

dvere s obložkovou zárubňou s povrchovou úpravou laminát - výber z viacerých druhov dekoru

VCHODOVÉ DVERE

protipožiarne bezpečnostné

STENY

povrchová úprava, vápenno-cementová omietka, maľba biela

OKNÁ

okenné rámy plastové

PARAPETY

vnútorné – werzalit, povrchová úprava biela
vonkajšie – hliník

STROPY

povrchová úprava, vápenno-cementová omietka, maľba biela, obytné miestnosti nie sú vybavené osvetľovacími telesami

VYKUROVACIE TELESÁ

panelové, kúpeľňové – rebrík + termostatické hlavice

ELEKTROINŠTALÁCIA

slaboprúdové a silnoprúdové rozvody pre telefón, internet a televíziu, príprava na klimatizáciu, rozvody pre osvetľovacie telesá, vypínače, zásuvky

KÚPEĽŇA

obklad do výšky 210 cm, výber z viacerých druhov, keramické umývadlo, vaňa, vývod na práčku, elektrická prípojka, pákové batérie

TOALETA

zabudovateľné WC, obklad do výšky 120 cm

TAM MA TO ŤAHÁ , TU SOM DOMA